Pučko otvoreno učilište organizira izobrazbu o održivoj upotrebi pesticida. Više informacija na slikama ispod.