Sukladno Odluci Vlade RH, nacionalna kontakt točka za program „Europa za građane“ je Ured za udruge Vlade RH.

Zadaća je Nacionalne kontakt točke, odnosno Ureda za udruge Vlade RH,  pružanje sustavne podrške svima koji se prijave na natječaje programa „Europa za građane“ .

Potencijalnim prijaviteljima, te korisnicima i njihovim partnerima na projektima financiranim u sklopu spomenutog programa, Ured za udruge Vlade RH pružiti će relevantne informacije i izobrazbu o mogućnostima i koristima koje organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne i područne samouprave u RH on donosi.

Prvi rokovi za prijavu projektnih prijedloga u sklopu spomenutog programa predviđeni su 4. lipnja i 1. rujna 2014. godine.

O detaljima uvjeta prijave projektnih prijedloga te prošlogodišnjim primjerima dobrih praksi možete pogledati na ovom linku  http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45.