PROVEDBA POSEBNIH MJERA ZA SPREČAVANJE ZARAZNIH BOLESTI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA – POPLAVA –

NAPUTAK ZA STANOVNIŠTVO

Kako bi se spriječila pojava epidemija, posebno crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima,  i nadalje je potrebno provoditi slijedeće mjere:

Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava redovito se kontrolira i za sada je sigurna za ljudsku uporabu.

Voda iz individualnih opskrbnih objekata (bunari, zabite cijevi/pumpe) nije sigurna za ljudsku uporabu.

Vodu za piće koristiti isključivo iz javnog vodoopskrbnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.

Temeljito prati ruke sapunom uz tekuću vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava i po mogućnosti uz dezinfekciju ruku (sa dezinfekcijskim sredstvom koje se može kupiti u ljekarni).

Čišćenje i dezinfekcija-koristiti sredstva za dezinfekciju(npr. koja sadrže klor-ljekarna) ili sredstva za čišćenje uz dodatak dezinficijensa (trgovina) namijenjena za higijenu u kućanstvima: kuhinjskih radnih površina, kuhinjskog posuđa, pribora, uređaja, pribora za jelo, sanitarnih čvorova, umivaonika, slavina, kvaka, zahodskih školjki, podova predmeta i površina koje koristimo, a bile su u kontaktu s potencijalno zagađenom vodom.

Koristiti dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristiti konzerviranu, odnosno tzv. „suhu hranu“.

Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja. Eventualno koristiti povrće koje se može termički obraditi.

U slučaju ozljede obavezno se javiti svom liječniku radi zbrinjavanja rane te zbog cijepljenja protiv TETANUSA i potrebne primjene ANTIBIOTIKA.

U slučaju pojave simptoma crijevnih zaraznih-mučnine, povraćanja, proljev, povišena temperatura i dr. također se javiti svom liječniku uz napomenu da su s poplavljenog područja.

 

Djelatnost za epidemiologi

Višnja Smilović, dr.med.

 

U Malos Subotici 15.09.2014.