Obavještavaju se vlasnici poljoprivrednog zemljišta da je Ustavni sud Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 7. srpnja 2010. godine, rješavajući u ustavnosudskim predmetima broj: U-I-763/2009, U-I-1895/2009, U-I-1047/2010, U-I-1376/2010 donio rješenje, a više čitajte u nastavku.

I. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16., članka 25. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. i članaka 81., 82., 83., 84. i 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08. i 21/10.)

II. na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) privremeno obustavio izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje poduzimaju Agencija za poljoprivredno zemljište i druga nadležna tijela na temelju članaka Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz točke I. rješenja i Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište ("Narodne novine" broj 36/09.) do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz točke I.

III. na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), odredio da će se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske iz točke I. rješenja privatnim poljoprivrednim zemljištem raspolagati sukladno općim propisima koji uređuju raspolaganje nekretninama.