Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije obavještavaju da je produžen rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju.  OBAVIJEST