Načelnik Općine Mala Subotica V.Domjanić je pojasnio da je na prije raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora (dućan) u Svetom Križu pristigla  jedna ponuda tvrtke Mavrica d.o.o. iz Podbresta, trenutnog zakupca dućana i pismo namjere  tvrtke Metss d.o.o iz čakovca. Objekt je u jako trošnom stanju, jedino što vrijedi su krov i zidovi .Sadašnji zakupac nema namjeru ništa adaptirati, a i mještani nisu zadovoljni njegovom uslugom, dok bi Metss  kupio prostor i uredio ga prema svojim standardima. Prema izračunu Metss-a za adaptaciju postojećeg objekta bi trebalo oko 800.000 kn. VMO Sveti Križ je donijelo odluku o prodaji tog dijela poslovnog prostora u Društvenom domu.
J. Šegović je postavio pitanje da li je VMO Sveti Križ olako donijelo odluku o prodaji tog poslovnog prostora jer najlakše je rasprodati imovinu na što je reagirao M.Kodba koji je objasnio da ako bi se išlo u najam 10 godina  se ne bi dobili nikakvi novci, a VMO treba novce za uređenje prostorija u Društvenom domu. Zgrada je u jako lošem stanju i nemoguće je nastaviti njeno korištenje bez sanacije, pa je bilo najpametnije donijeti odluku o prodaji. J.Šegovića je zanimalo što se riješilo sa međom kod tog dućana.

Zamjenica načelnika D.Glad je iznijela da je konačno, nakon puno godina, dogovorena međa sa susjedom i krenulo se sa izradom projekta za legalizaciju  objekta. D.Horvat je dodao vezano uz prodaju da će se možda na natječaj javiti još bolji ponuđač od Metss-a za što postoji realna mogućnost. V.Šipuš je pitao da li će se u natječaju navesti minimalna cijena na što je načelnik odgovorio da će se procijeniti vrijednost poslovnog prostora i navesti je u natječaju. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dijela poslovnog prostora u Društvenom domu Sveti Križ prihvaćen je sa 7 glasova za i 4 suzdržanih.