Dana 12. lipnja 2017. godine u uredu općinskog načelnika izvršena je primopredaja izvršne ovlasti  Općine Mala Subotica između dosadašnjeg općinskog načelnika Vladimira Domjanića i novoizabranog općinskog načelnika Valentina Škvorca i njegovog zamjenika Mladena Lackovića.