Proporučamo Vam da u skladu s običajima i tradicijama prikupljate samo ekološku građu-sirovine za VOZMENKE, i to na mjestima gdje ne ugrožavaju imovinu i sigurnost u okruženju i da o MJESTIMA vozmenki pravovremeno prije spaljivanja izvjeste svoja mjesna društva DVD-a.