Nogometna škola Općine Mala Subotica Mala Subotica
Mala Subotica, Jagodišće 3, 40 321 MALA SUBOTICA
OIB: 49959444516
Poslovni račun HR57 2340 0091 1160 39008 Privredna banka d.d.
www.nsms.hr
e-mail:nsmala.subotica@gmail.com

Organizira BOŽIĆNI TURNIR MLAĐIH UZRASTA.

Turnir će se odigravati 17. i 18.12.2016. u dvorani Osnovne škole Male Subotice.
Turnir će se odigravati u četiri uzrasnih kategorija prema slijedećem rasporedu:

– Subota17.12.2016.

* U 12 MLAĐI PIONIRI (ROĐ.2004. I MLAĐI)
* U-10 LIMAČI (ROĐ.2006 . GODINE I MLAĐI)

– Nedjelja, 18.12.2016.

* U-14 PIONIRI(ROĐ.2002.GODINE I MLAĐI)
* U-8 POČETNICI(ROĐ.2008.GODINE I MLAĐI)

Prijave za turnir se primaju najkasnije do 14.12.2016.

Svaka Nogometna škola ili klub može imati najviše dvije ekipe u jednoj kategorije. Kategorije U-8 i U-10 igraju sa 10 prijavljenih igrača(5+1), a kategorije U-12 i U-14 sa deset prijavljenih igrača(4+1).
Cijena kotizacija po ekipi 350,00 kuna(u cijenu je uračunata prehrana i piće).
Detalje oko početka turnira, Propozicije i Prijave ekipa za sudjelovanje na turniru poslat ćemo Vam najkasnije tri dana prije početka turnira.

Molimo Vas da nam pismenu potvrdu za sudjelovanje na turniru javite na:
Predsjednik NŠ Općine Mala Subotica-Horvat Željko, mobilni 091/2030-763 e-mail-horvat.zeljko39@gmail.com

voditelj NŠ Općine Mala Subotica – Makar Stjepan,mobilni 099/651-2693 e-mail stipemakar@gmail.com
trener – Kreslin Neven,mobilni 099/758-9100 e-mail-kreslin.n@gmail.com
trener Podgorelec Tomislav mobilni 098/910-5820 email-tpodgorelec@gmail.com

predsjednik
NŠ Općine Mala Subotica Mala Subotica
Željko Horvat