Pozivamo Vas na izbornu godišnju skupštinu Karate kluba Mala Subotica koja de se održati 21.02.2015. godine u restoranu Fortuna Mala Subotica s početkom u 19.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje izborne skupštine

2. izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijsko-izborne komisije i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješde Predsjedništva o radu Udruge u 2014. godini

4. Izvješde o financijskom poslovanju Udruge u 2014.godini

5. Izvješde Nadzornog odbora

6. Odluka o prihvadanju izvješda o radu i o financijskom poslovanju te izvješda Nadzornog odbora Udruge

7. dodjela zahvalnica i priznanja

8. prijedlog novih upravnih tijela

9. Izbor: -predsjednika i upravnog odbora -izbor nadzornog odbora udruge – tajnika i blagajnika

10. Pozdrav predsjednika udruge

11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

12. Domjenak

Radujemo se Vašem dolasku!

Karate klub Mala subotica

Predsjednik: Vladimir Logožar