Poziv za podnošenje prijave uslijed niskih temperatura i mraza u vremenu od 01. – 10.04.2012. na području Općine Mala Subotica. Obavještavaju se i pozivaju poljoprivredni proizvođači koji obrađuju poljoprivredne površine i imaju rasadnike voćaka na  području Općine Mala Subotica da od 02.05.2012 do 18.05.2012. godine izvrše prijavu štete nastale uslijed niskih temperatura i mraza u periodu od 01. – 10.04.2012. godine u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A, svaki radni dan, osim subote u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Prijaviti se mogu samo štete nastale na rasadnicima  jabuka i breskva, te rani mladi krumpir. Prijavi štete potrebno je priložiti popunjeni obrazac koji se dobiva u Općini, priložiti OIB, kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva ili kopiju katastarskih izvadka za koje se šteta prijavljuje (javna isprava ili e-izvadka) i broj žiro-računa. Prijavitelji šteta dužni su dostaviti pismenu potpisanu Izjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravateljskog društva.

POVJERENSTVO ZA PROCJENE
ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA