Obavještavaju se i pozivaju poljoprivredni proizvođači koji obrađuju poljoprivredne površine na području Općine Mala Subotica da od 5. 6.2012 do 19. 6.2012. godine izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – tuče nastale dana 23. 5.2012.godine. Štete se prijavljuju u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A, svaki radni dan, osim subote u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. Prijaviti se mogu samo štete nastale na k.o. Jurčevec, Mala Subotica,  Benkovec, Podbrest i rubni dio Štefanec (Štefančica, črešnici i okolni dio). Uz ispunjeni obrazac prijave štete (koji će se dobiti u Općini), treba priložiti kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva, odnosno kopiju katastarskih izvadka ili javnu ispravu e-izvadka, te broj žiro-računa. Prijave šteta izvan naznačenog roka,  povjerenstvo neće razmatrati.