Poštovani poljoprivrednici,

prosljeđujemo Vam poziv za iskaz interesa za ulazak u kratki opskrbni lanac (skraćeno: KOL) čija je uspostava i organizacija u nadležnosti Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e u sklopu AgriShort projekta. Radi se o uspostavi prvog organiziranog udruženja poljoprivrednih proizvođača tog tipa u Hrvatskoj koji će obuhvatiti najkvalitetnije proizvođače i najbolje proizvode iz Međimurja pod zajedničkom oznakom NAJBOLJE IZ MEĐIMURJA, a koja će biti istaknuta na svakom proizvodu. Ideja KOL-a je okupiti proizvođače koji žele svoje proizvode zajednički plasirati na lokalnom tržištu, bez ili s minimalno jednim posrednikom/dostavljačem/animatorom KOL-a. U središtu pozornosti je sam proizvođač zajedno s najboljim proizvodima koje on predstavlja. Proces proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda je na visokom stupnju transparentnosti i sljedivosti što znači da je ključno i lokalno porijeklo sirovine iz koje je proizveden krajnji proizvod. Radi se o interesnom udruženju proizvođača s ciljem zajedničkog nastupa i promocije na lokalnom tržištu čija će suradnja biti definirana Ugovorom o međusobnoj suradnji. To znači da se NE radi o zadruzi, proizvođačkoj organizaciji, udruzi i sl.

Svaki poljoprivredni proizvođač i sa svakim proizvodom kojega želi ponuditi za prodaju u sklopu KOL-a trebat će zadovoljiti tri razine kontrole za ulazak. Prva razina kontrole podrazumijeva zadovoljenje potrebne zakonske regulative što znači da je za obavljanje djelatnosti iz koje proizlaze pojedini proizvodi nužno posjedovati dokumente koje označavate u online obrascu za iskaz interesa.

Druga razina kontrole podrazumijeva obilazak gospodarstva od strane članova radne grupe koju čine predstavnici REDEA-e, Act-a, Savjetodavne službe, Međimurske županije, predstavnika  ugostitelja itd. Prilikom druge razine kontrole ocjenjivat će kako karakteristike gospodarstva tako i samih proizvoda, primjerice: KOLIČINA I SEZONSKA DOSTUPNOST PROIZVODA KOJI BI UŠAO U KOL, UVAŽAVANJE OKOLIŠNIH ASPEKATA U PROIZVODNJI, PRERADI I PRODAJI,  KONTROLA DISTRIBUTIVNOG LANCA OD STRANE SAMOG POLJOPRIVREDNIKA ZA PROIZVOD KOJI ULAZI U KOL, DOSADAŠNJE ISKUSTVO U IZRAVNOJ PRODAJI (suradnja s ugostiteljima, dostava na kućni prag, vođenje kušaonice i ostalih načina direktne prodaje), POZITIVAN IMIDŽ NA TRŽIŠTU (financijsko poslovanje, odnos prema proizvodu, kupcima, zaposlenicima, poslovnim suradnicima, dobrobit životinja itd.), POZITIVNE KARAKTERNE OSOBINE PROIZVOĐAČA (motiviranost, želja za suradnjom, transparentnost u poslovanju itd.), ZADOVOLJAVAJUĆI HIGIJENSKI UVJETI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA, PRERADA I PRODAJA, VLASTITI HLAĐENI/GRIJANI SKLADIŠNI PROSTORI itd.

U posljednjoj, trećoj razini kontrole će se ocijeniti financijsko poslovanje proizvođača, dok će ugostitelji ocijeniti dosadašnju suradnju (ako ona postoji) s proizvođačima koji su prošli prvu i drugu razinu kontrole. Na kraju će se izabrati proizvođači s najvećim brojem ostvarenih bodova koji ulaze direktno u KOL, dok će se oni koji ne uđu u prvom krugu razmotriti za sljedeći krug ulaska.

Ono što je ključno u ovoj inicijativi/projektu je to da se radi o dobrovoljnom interesnom udruženju vas proizvođača, u kojem možete zadržati sve svoje dosadašnje prodajne kanale i načine poslovanja, a ulazak u KOL je BESPLATAN. Svaki proizvođač može izdvojiti proizvode iz svoje proizvodnje s kojima želi ući u KOL, ali to su nužno najbolji proizvodi s kojima raspolaže.

Kroz AgriShort projekt za KOL, odnosno za sve proizvođače, će se izraditi zajednička promotivna brošura i video s predstavljanjem svakog pojedinog proizvođača, zatim vizualni identitet KOL-a koji podrazumijeva izradu logotipa i grafičke knjige standarda, markice kvalitete kojom će se označiti najbolji izabrani proizvodi (Najbolje iz Međimurja), dizajn vizit karti, memoranduma, pokrit će se troškovi digitalnog marketinga itd. Također, izradit će se i maijce s logotipom KOL-a za sve članove kao i platnene vrećice za zajedničku prodaju proizvoda. REDEA započinje i s procesom izrade online aplikacije s uključenom web trgovinom koja će biti dana na korištenje i upravljanje KOL-u, a koja će služiti za dostavu proizvoda, s praćenjem rute dostave kao i izračuna samih troškova dostave. Nastavak projekta predviđa i prijavu projekta na Mjeru 16 Natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH kroz koji će biti moguće financirati tekuće troškove suradnje osnovanog KOL-a.

U cijelom procesu, uz REDEA-u, podrška vama poljoprivrednicima bit će i od strane ostalih županijskih službi i institucija budući da je ovaj projekt od značajnog interesa za razvoj poljoprivrede i uspostave lokalnih sustava hrane na području Međimurja.

Ako se želite pridružiti timu najboljih poljoprivrednih proizvođača, ispunite ovaj ONLINE OBRAZAC najkasnije do 25. travnja 2018. godine. Kontaktirat ćemo sve one koji zadovolje prvu razinu kontrole za dogovor oko datuma terenske kontrole koja će uslijediti početkom svibnja.

Za više informacija slobodno me kontaktirate putem ove adrese elektroničke pošte ili na broj mobitela 099 212 0576.

 

Srdačan pozdrav,

 

Valentina Hažić,

Voditeljica Odjela za ruralni razvoj i projekata TRUE, AgriShort i RURES

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA

Bana Josipa Jelačića 22

HR – 40 000 Čakovec

  1. +385 40 395 528
  2. +385 99 212 0576
  3. +385 40 395 142

www.redea.hr; www.facebook.com/RegionalnaRazvojnaAgencijaMedjimurje