Povjerenstvo za javna prizanja Općine Mala Subotica objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mala Subotica. Ove godine će se povodom Dan Općine dodijeliti sljedeća javna priznanja: 1. Plaketa Općine Mala Subotica ''Grb Općine Mala Subotica'' i Zahvalnica. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži: podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju i naznaku javnog priznanja koje se predlaže. Tako sastavljeni prijedlozi podnose se Povjerenstvu za javna priznanja do 15. 6. 2012. godine na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29/A,  Mala Subotica.

Poziv za dodjelu Javnih priznanja

Odluka o Javnim priznanjima

Izmjena i dopuna odluke o Javnim priznanjima