Pozivaju se udruge koje su sa Općinom Mala Subotica u 2017. godini sklopile ugovore o sufinanciranju programa i projekata da do 10. siječnja 2018. godine dostave izvješća o utrošenim sredstvima za programe i projekte. Izvješće se podnosi putem obrasca u prilogu. Svi upiti u vezi izvještavanja mogu se uputiti na e-mail adresu referent@opcina-mala-subotica.hr .

Zahvaljujemo udrugama koje su već dostavile izvješće.

 

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta 2017.