Općinski načelnik Općine Mala Subotica poziva učenike osnovnih i srednjih škola te studente s područja Općine Mala Subotica da podnesu molbu za dobivanje novčane nagrade za iznimne uspjehe u školovanju, na sportskim i drugim natjecanjima u školskoj godini 2018/19, odnosno akademskoj godini 2017/18. Pravo na novčanu nagradu ostvarit će učenici osnovnih i srednjih škola koji su u šk. godini 2018/19. osvojili jedno od tri prva mjesta na natjecanjima minimalno županijskog ranga  iz područja kulture, sporta, znanosti i drugih područja. Pravo na novčanu nagradu ostvaruju i studenti čiji ukupni uspjeh (prosjek) na studiju zaključno sa ak. godinom 2017/18. iznosi 4,5 ili više, te dobitnici dekanove ili rektorove nagrade u navedenoj ak. godini ili kasnije.

U molbi je potrebno navesti ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, razlog iz kojeg se podnosi molba te kopija (sken) dokaza o postignutom uspjehu. Molbe se zaprimaju najkasnije do 26.06.2019. godine dostavom na adresu Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica (osobno ili poštom), ili skenirano na e-mail adresu opcina@opcina-mala-subotica.hr .

O dodjeli novčane nagrade općinski načelnik će donijeti posebnu odluku koja će biti objavljena na www.opcina-mala-subotica.hr. Dobitnicima će nagrade biti uručene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Mala Subotica 5. srpnja 2019. godine.