Poziv svim poduzetnicima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama da se predstave na zajedničkom izložbenom prostoru Općine Mala Subotica na 20. Međunarodnom sajmu poduzetništva – MESAP 2018.

Sajam će se održati od 15.06.2018 do 17.06.2018. godine u Nedelišću na vanjskim prostorima i u sajamskoj dvorani.

 

Sve troškove izložbenog prostora snosi općina. Standardni štandovi su veličine 12m2 ( dubine 3 i širine 4 metra). Moguće su i veće dimenzije štandova kao i formiranje štandova-otoka.

 

Sve zainteresirane za izlaganje svojih proizvoda i usluga, pozivamo da se  jave najkasnije do 10.05.2018. Općini Mala Subotica na e-mail adresu opcina@opcina-mala-subotica.hr ili na broj telefona 040/631-700.