Poziv svim poduzetnicima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama da se predstave na zajedničkom izložbenom prostoru Općine Mala Subotica na Međunarodnom sajmu poduzetništva – MESAP 2019. 

Sajam će se održati  od 14. – 16. lipnja 2019. godine u Nedelišću na vanjskim prostorima i u sajamskoj dvorani.

 Sve troškove izložbenog prostora snosi općina. Standardni štandovi su veličine 12m2 ( dubine 3 i širine 4 metra). Moguće su i veće dimenzije štandova kao i formiranje štandova-otoka.

 Sve zainteresirane za izlaganje svojih proizvoda i usluga, pozivamo da se jave najkasnije do 27.05.2019. Općini Mala Subotica na e-mail adresu opcina@opcina-mala-subotica.hr ili na broj telefona 040/631-700.