Poziv svim poduzetnicima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama da se predstave na zajedničkom izložbenom prostoru Općine Mala Subotica na Međunarodnom sajmu poduzetništva – MESAP JESEN 2018.

Sajam će se održati 17. i 18. studenog 2018. godine u Nedelišću na vanjskim prostorima i u sajamskoj dvorani.

 

Sve troškove izložbenog prostora snosi općina. Standardni štandovi su veličine 12m2 ( dubine 3 i širine 4 metra). Moguće su i veće dimenzije štandova kao i formiranje štandova-otoka.

 

Sve zainteresirane za izlaganje svojih proizvoda i usluga, pozivamo da se jave najkasnije do 02.11.2018. Općini Mala Subotica na e-mail adresu opcina@opcina-mala-subotica.hr ili na broj telefona 040/631-700.