Općina Mala Subotica i Međimurska energetska agencija d.o.o. pozivaju sve mještane Općine Mala Subotica na informativno predavanje o raspisanom Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Predavanje će se održati u Domu kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine, u trajanju od 18.00 do 20.00 sati.