Općina Mala Subotica na temelju odredbe članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19) objavljuje

P O Z I V  N A  J A V N I  U V I D

u Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za Općinu Mala Subotica

Općina Mala Subotica izlaže na javni uvid prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države moguće je izvršiti u vremenu od 30.11.2019. do 14.12.2019. godine u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29A, Mala Subotica, radnim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Izmjene Programa je također objavljen na internetskoj stranici Općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Izmjena Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (14.12.2019. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Izmjene Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Općine ili poštom na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, zaključno sa 14.12.2019. godine, bez obzira na način dostave.

KLASA: 320-02/19-01/14

URBROJ: 2109/10-02-19-1

Mala Subotica, 29.11.2019. godine

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.