Općina Mala Subotica na temelju odredbe članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) objavljuje

P O Z I V  N A  J A V N I  U V I D

u Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Mala Subotica

Općina Mala Subotica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je izvršiti u vremenu od 21.05.2018. do 04.06.2018. godine u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29A, Mala Subotica, radnim danom u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Program je također objavljen u listu Međimurje od 21.05.2018. godine.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida ( 04. lipnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Mala Subotica u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Općine ili poštom na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, zaključno sa 04. lipnja 2018. godine, bez obzira na način dostave.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc

 

NACRT Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

K.o. Držimurec

K.o. Jurčevec

K.o. Mala Subotica

K.o. Palovec

K.o. Podbrest

K.o. Strelec