Obavještavamo Vas da je u pripremi novi broj općinskog glasila „Naš listek“ te ujedno pozivamo udruge, društva, kluba ili ustanove s područja Općine Mala Subotica da dostave zanimljive materijale (tekstove, fotografije) iz svog djelokruga rada, a koji se odnose na period od izlaska prošlog broja glasila „Naš listek“ (za Božić 2019. godine) pa sve do predaje materijala za ovaj broj.  Molimo da pravovremeno prikupite i dostavite materijale kako bi dostojno bili predstavljeni u novom broju.

Materijali se dostavljaju isključivo u digitalnom obliku do petka, 20.11.2020.godine na jedan od sljedećih načina:

Kasnije dostavljeni materijali neće se uvrstiti u sadržaj glasila, jer će nakon navedenog roka krenuti priprema za tisak. Ukoliko niste dobili potvrdu primitka Vašeg e-maila molimo da nazovete osobu kojoj ste ga poslali i potvrdite da su Vaši materijali zaprimljeni.