U pripremi je novi broj općinskog glasila „Naš listek“ te stoga pozivamo udruge, društva, kluba ili ustanove s područja Općine Mala Subotica da dostave zanimljive materijale (tekstove, fotografije) iz svog djelokruga, a koji se odnose na period od izlaska prošlog broja glasila „Naš listek“ (za Božić 2020. godine) pa sve do predaje materijala za ovaj broj.  Molimo da pravovremeno prikupite i dostavite materijale kako bi dostojno bili predstavljeni u novom broju.

Materijali se dostavljaju isključivo u digitalnom obliku do ponedjeljka, 22.11.2021.godine na jedan od sljedećih načina:

  1. glavnom uredniku na e-mail mario.zamuda@gmail.com (mob. 098 393 070)
  2. u ured Općine na CD-u ili na e-mail referent@opcina-mala-subotica.hr  (099 629 8493 Mirjana Sečan).

Kasnije dostavljeni materijali neće se uvrstiti u sadržaj glasila, jer će nakon navedenog roka krenuti priprema za tisak. Ukoliko niste dobili potvrdu primitka Vašeg e-maila molimo da nazovete osobu kojoj ste ga poslali i potvrdite da su Vaši materijali zaprimljeni.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.