Na inicijativu mještana Strelca na istoj lokacija gdje je rasla stoljetna lipa, kod kapele sv. Ane, posađena je nova lipa. Obzirom da na tržištu postoji dosta vrsta sadnica lipe, uz pomoć stručnih osoba u Rasadniku Iva d.o.o. u Štefancu, odabrana je lipa Tilia cordata, spororastuća i s puno cvjetova. Općinski komunalni radnik Stjepan Janušić posadio je lipu prema njihovim uputama u nadi da će i ova lipa «doživjeti stotu».