Objavljen je popis djece polaznika naše Ustanove u Pedagoškoj godini 2012/2013. Raspoređeni su u tri odgojne skupine: mlađa mješovita, srednja mješovita i starija skupina. Pod opširnije pogledajte popis svih polaznika.

 

MLAđA MJEŠOVITA SKUPINA

1.    Kiara Dodlek
2.    Lara Berend
3.    Ema Horvat
4.    Karla Oršuš
5.    Toni Novak
6.    Vili Markač
7.    Zita Zamuda
8.    Leonarda Vilić
9.    Nina Horvat
10.    Leona Drvenkar
11.    Maksim Juras
12.    Vito Kocijan
13.    Noa Nađ
14.    Karlo Šegović
15.    David Horvat
16.    Ana Martan
17.    Julija Juras
18.    Fran Horvat
19.    Lana Pintarić
20.    Nika Halić

ODGOJITELJICE SKUPINE:
Miljenka Grašić
Katarina Janković

LISTA čEKANJA:

1.    Franka Vidović
2.    Marta Novak
3.    Lea Flegar
4.    Zara Jevtić
5.    Nina Šegović

SREDNJA MJEŠOVITA SKUPINA

1.    Ela Grašić
2.    Pavla Podgorelec
3.    Lana Štampar –
4.    Ana Jurčec
5.    Lucija Jančec
6.    Sven Hrastić
7.    Sara Camatta
8.    Paulina Cirkvenčić
9.    Noa Kerovec
10.    Josipa Horvat
11.    Nina Cirkvenčić
12.    Vinko Cirkvenčić
13.    Aida Trstenjak
14.    Franka Novak
15.    Nino Gregurina
16.    David Krčmar
17.    Lina Košutić
18.    Ljubica Oršoš
19.    Benjamin Šegović
20.    Matija Puklek
21.    Hrvoje Horvat
22.    Vida Ciglar
23.    Damir čavkić
24.    Mila Živčec
25.    Lana Jančec
26.    Marin Mlinarić
27.    Moreno Drvenkar

ODGOJITELJICE SKUPINE:
Marija Molnar
Katarina Vugrinec

STARIJA SKUPINA

1.    Erik Žvorc
2.    Marko Toplek
3.    Romeo Bedić
4.    Julia Matić
5.    Ena Jančec
6.    Stella Ovčar
7.    Marino Bartolić
8.    Denis Žinić
9.    Daria Petković
10.    Sara Dodlek
11.    Deni Švenda
12.    Deni Kerovec
13.    Karlo Vrbanec
14.    Eni Sečan
15.    Alex Horvat
16.    Karolina Kranjčec
17.    Asja Mujezinović
18.    Sara Sečan
19.    David Kalanjoš
20.    Ema Švenda
21.    Tia Križaić
22.    Teo Hatlak
23.    Karlo Pavlic
24.    Niko Jančec
25.    Matija Taradi
26.    Janja Taradi
27.    Ela Janković
28.    Ivan Tratnjak
29.    Patrik Horvat
30.    Ana Goričanec
31.    Luka Juras
32.    Ivan Bašek
33.    Niko Hertl

ODGOJITELJICE SKUPINE:
Vesna Dodlek
Rosana Markač