Načelnik Vladimir Domjanić na 5. sjednici Općinskog vijeća je iznio  problematiku vezano na Odluku  o dodjeli  koncesije za stjecanje prava za  dodjelu koncesije o zbrinjavanju otpadnih  fekalnih voda iz  septičkih, sabirnih i crnih  jama na području Općine Mala Subotica. Odluka je donijeta na 4. sjednici Općinskog vijeća,  izabrani  je  koncesionar Eko usluge Ivan Vurušić iz Orehovice po cijeni od 24,38 kn kn/m. Obzirom da izabrani koncesionar nije ponudio iznos koncesije vijećnici smatraju da je ponuda nevaljana te su donijeli odluku da se  poništiti natječaj  zbog proceduralnih pogrešaka. Ovom odlukom ujedno će se poništiti natječaj te će se raspisati novi.