Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi brojne aktivnosti i mjere iz svoje nadležnosti usmjerene smanjenju socijalne isključenosti i razlika u društvu, te stvaranju poticajnog okruženja za poboljšanje kvalitete života obitelji slabijeg imovinskog statusa.

Naime, poznato je da je obrazovanje jedan od osnovnih razvojnih stupova svakog društva i faktor koji utječe na socijalnu uključenost pojedinca u dječjoj, ali i odrasloj dob. Djeca imaju priliku kroz obrazovanje stvoriti temelje za kvalitetniji život u odrasloj dobi, a što je naročito važno za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Zbog zahtjevnosti obrazovnog procesa s jedne strane i nemogućnosti roditelja da im osiguraju pomoć u savladavanju gradiva s druge strane, djeca iz obitelji slabijeg imovinskog statusa ostaju u začaranom krugu siromaštva i socijalne isključenosti. Kako bi umanjili pojavnost ovakvih situacija i osigurali jednake mogućnosti za što je moguće veći broj djece, Ministarstvo socijalne politike i mladih zamolio je sve regionalne i lokalne volonterske centre za pomoć i suradnju u realizaciji projekta radnog naziva “Pomoć u učenju dostupna je i meni!”.

Temeljna ideja ove inicijative je da se kroz projekt organizira sustavna volonterska pomoć u učenju za učenike osnovnih škola koji dolaze iz socijalno i materijalno depriviranih obitelji. Za odabir učenika za koje bi se osigurala ova vrsta besplatne pomoći u učenju bili bi zaduženi centri za socijalnu skrb u suradnji sa školama.

Slijedom navedenog, ako ste zainteresirani da sudjelujete u ovoj volonterskoj akciji i doprinesete projektu,zamolili bi Vas da nam najkasnije do 22. listopada 2014., na e-mail adresu vum@actnow.hr, dostavite sljedeće podatke:

– naziv i adresu ustanove/udruge/općine/grada

– kontakt podatke

– način na koji se možete uključiti u projekt (npr. preuzimanjem uloge organizatora volontiranja za ovaj projekt u svojoj organizaciji, osiguranje adekvatnog prostora za učenje, broj volontera-ako ih imate itd.)

U onim lokalnim zajednicama gdje postoji interes i spremnost na provedbu ovog projekta, Ministarstvo socijalne politike i mladih će u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, razmotriti mogućnosti zapošljavanja koordinatora volonterskih programa kroz mjeru aktivnog zapošljavanja “Pokreni zajednicu” i time još dodatno podići vrijednost ovog projekta za cijelu lokalnu zajednicu.

Volonterski ured Međimurja

Projekt Pomoć u učenju dostupna je i meni