Klikom na službeni plakat za 2014. godinu – pokrenite videoplakat 2014 mala

Sobočki kugači

Zima prehoja, strehe curiju
deca po seli od straha bežiju
“kugači idu kugači idu”
v rokami črnu sađu držidu

Ružiju konte, zvoniju zvonci
store konzerve, hrđovi lonci…
Sobočki kugači selo bantujeju
žene i puce sađom ličiju

Stori kaputi, lorfe bedače
slamom naphone strgane hlače
medvedove glove pod vreče skrite
drvene lampe s ploftom pokrite…

Kugači idu fašjek bo taki
kraflini bodo pre hiži saki
i maškori lepi po celi seli
popevali bodo jako veseli

“Tu za repu tu za len
tu za masno zele…
Fašjek se je oženil
pepelnicu zaručil…”

U Jarunu, 11.11. 2012.
Ružica Jukić