Kako su u prognostičkoj najavi za nekoliko slijedećih dana moguće veće snježne padaline, općinski komunalni redar podsjeća nas na obavezu čišćenja snijega te apelira na solidarnost svih mještana i udruga sa starijim i osobama koje neće moći same očistiti snijeg.

 

PODSJETNIK …

APEL-MOLBA …

Vremanska prognoza za Malu Suboticu…