2013. – 20 godina Općine Mala Subotica – video

U sastavu Općine su naselja:
Mala Subotica,
Palovec,
Strelec,
Držimurec,
Piškorovec i
Sveti Križ.
 
 zastava

Općina ima grb i zastavu.   
Grb Općine ima oblik štita a na srebrnoj / bijeloj podlozi je deveterokraka zvijezda plave boje, a zastava Općine je plave boje s grbom Općine do koplja, omjera širine i dužine 1: 2.
Rješenje Ministarstva uprave o grbu i zastavi
popis stanovništva
Mjesni odbori na području Općine su: MO-Mala Subotica, MO-Palovec, MO-Držimurec -Strelec, MO-Piškorovec i MO-Sveti Križ.
 
Vijeća mjesnog odbora imaju, uključujući i predsjednika slijedeći broj članova :
– VMO – Mala Subotica = 9 članova,
– VMO – Palovec = 7 članova,
– VMO – Držimurec – Strelec = 7 članova,
– VMO – Piškorovec = 5 članova,
– VMO – Sveti Križ = 5 članova.
 
 Dan Općine Mala Subotica je 2.srpnja ili prvu sljedeću nedjelju
 
6.7.2013 105 mala
 
Javna priznanja Općine su:
–   počasni građanin Općine Mala Subotica,
–   plaketa Općine Mala Subotica “Grb Općine Mala Subotica”,
–   pečat Općine Mala Subotica,
–   zahvalnica.
 5.7.2013 108 mala
 
Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
 
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području te
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 
Tijela Općine su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.
Općinsko vijeće čini 14 vijećnika.