Ured državne uprave u Međimurskoj županiji dostavio je Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2016/2017.

DOPIS-DJEČJIM VRTIĆIMA

PLAN UPISA

za Ured:
Nives Kolarić Strah, mag.iur.
Voditeljica Službe za društvene djelatnosti

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
e-mail adresa: nives.kolaric@udu-mz.hr
telefon: 040 374 185
fax: 040 374 034