Poštovana gospođo Maja, hvala na Vašem pitanju.

Određene se dvije lokacije za odlaganje granja na području Male Subotica.

Jedna je kod ribnjaka uz cestu prema Svetom Križu, a druga lokacija je na prostoru Eko udruge “Vrba Jurčevec”.

Napominjem, da će se sakupljeni materijal spaljivati kao “vuzmenke” na Veliku Subotu i da je najstrože zabranjeno dopremiti bilo koji drugi otpad osim granja koje ste sakupili nakon orezivanja voćaka.

S poštovanjem,

Dragutin Branilović