Vezano uz raspisane izbore za članove vijeća mjesnih odbora dostavljamo Objavu biračima,

Klasa: 013-02/15-10/02, Urbroj: 2109-01-01-15-02 od 09. listopada 2015. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača.

Objava Općina Mala Subotica