Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ koji je namijenjen poduzetnicima koji djeluju u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu.
 
Iz Međimurske županije to su poduzetnici koji djeluju na području općina Orehovica, Podturen, Mala Subotica i Kotoriba.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% za SKUPINU A i 40% za SKUPINU B.

Namjena sredstava: 

SKUPINA A
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga
– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

SKUPINA B
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika
 
Prihvatljivi troškovi su:

1) ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,

2) nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,

3) poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,

4) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),

5) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala),

6) edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prijave na natječaj se zaprimaju od 12. svibnja do 26. svibnja 2020.
   
Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://www.mingo.hr/page/objava-otvorenog-javnog-poziva-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2