Prema dogovoru s predstavnicima udruga, klubova, društava i ustanova s područja Općine te uz suglasnost školske ravnateljice Đurđe Horvat, 3. Božićni sajam Općine Mala Subotica održan je 17. i 18. prosinca prošle godine, u školskoj športskoj dvorani. Odazvalo se puno izlagača s područja Općine koji su izložili svoje uratke i rekvizite: Udruga «Sport za sve», UDVDR-ogranak Mala Subotica, Jasna Cirkvenčić iz Male Subotice, Srećko Radek iz Držimurca, Udruga žena Štefanec, Zadruga «Drenek» OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, Dječji vrtić «Potočnica», Kocijan Josip iz Male Subotice, Vezilje KUU «Zvon», NK «Spartak», Udruga žena «Palovčanke», Kristijan Pintarić iz Male Subotice, Rosa Hlišć iz Držimurca, Udruga mladih Palovec, Miro Švenda iz Palovca Udruga mladih Štefanec.

U sredini sajamskog prostora bio je smješten Poseban štand kojeg je ukrasila Ljiljana Šipuš, namijenjen za izlaganje predmeta koje su donirali izlagači. Posjetitelje su kod tog štanda dočekivale članice Udruge «Sport za sve» te članice Podružnice umirovljenika Mala Subotica. Općina je organizirala pečenje ribici i kuhanje vina i čaja što su realizirali članovi ribičkog društva «Šaran» Mala Subotica i UDVDR-ogranak Mala Subotica. Dobrovoljan prilog za kuhani čaj i vino, pečene ribice te predmete na Posebnom štandu bio je namijenjen za Dječji vrtić «Potočnica».

Skupljeno je 2.484,00 kuna što će biti utrošeno za nabavku didaktičkog materijala, a vrtićke tete  se od srca zahvaljuju na donaciji te velikodušnosti udruga i pojedinaca koji su omogućili da se ta donacija prikupi. Tijekom prvog dana sajma Dječji vrtić «Potočnica» je «počastio» mališane lijepom priredbom nakon koje je uslijedila podjela dječjih darova. Lijepom i blagdanskom ugođaju na sajmu, kao i svake godine, uvelike su doprinijeli svojim pijevnim i muzičkim točkama: Puhački orkestar Općine Mala Subotica, Frikovi, Zvončice i Udruga žena «Palovčanke».

Za tehnički dio oko pripreme i raspreme sajamskog prostora bio je zadužen Josip Halić, školski domar, sa svojim pomagačima. Mario Horvat iz Male Subotice, uz nekoliko pomagača, realizirao je dopremanje i otpremanje štandova i klupa. Za ozvučenje sajamskog prostora bio je zadužen Radovan Reif iz Male Subotice. Tim u sastavu: Ljiljana Šipuš, Danica Horvat i Blaženka Krčmar, vodio je brigu oko organizacije samog sajma. Načelnik Općine, Vladimir Domjanić, zahvaljuje svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnom održavanju 3. Božićnog sajma te se nada da će se i dalje nastaviti tradicija održavanja Božićnog sajma Općine Mala Subotica.