Općina Mala Subotica u suradnji s HEP-om Čakovec, Javnom vatrogasnom postajom Čakovec i trgovačkim društvom CEDRUS FOREST d.o.o. odlučila je orezati poljski jasen u Palovcu, na križanju Glavne ulice i Melinske ulice zbog potencijalno opasnih grana koje se mogu odlomiti prilikom udara vjetra te napraviti štetu.

Trgovačko društvo CEDRUS FOREST d.o.o. napravilo je elaborat na temelju detaljnog vizualnog pregleda stabla i utvrdilo da stablo prijeti stanovništvu i infrastrukturi i da ga je potrebno odstraniti na siguran način. Na temelju vizualnog opažanja ocijenjen je vitalitet stabla, simptomi oštećenja ( krošnje, debla, korijena, okoliša stabla) i donijet rezultat kontrole, odnosno prijedlog mjera koje bi se trebale poduzeti.

Stablo je doseglo svoju maksimalnu zrelost i propadalo je, bilo je asimetrične krošnje sa suhim i trulim granama što je poremetilo statiku stabla, a dio krošnje visilo je na sakralni objekt. U blizini stabla nalaze se privatni objekti, prometnica i elektroinstalacije kojima je također prijetila opasnost u slučaju lomova grana.

Stablo je bilo potrebno odstraniti u što kraćem vremenskom periodu kako bi se smanjila mogućnost nastanka štete. Stablo je uklonjeno na siguran način prema pravilima struke uz upotrebu zaštitne opreme, pravilno rukovanje strojevima te nadzor ovlaštenog inženjera.