Provedba derazitacije na području Općine Mala Subotica planira se u razdoblju od 5. do 17. rujna, 2011. Za derazitaciju će se koristiti preparati na bazi bromadiolona: Presol plus žitni mamak. Deratizacija će se provoditi prema rasporedu koji možete vidjeti pod opširnije.

Datum:
Mjesni odbor:
5.9.2011.Palovec6.9.2011.Palovec
7.9.2011.
Štefanec
8.9.2011.
Držimurec, Strelec
9.9.2011.
Sveti Križ, Piškorovec
10.9.2011.
Zaostala domaćinstva
11.9.2011.
Mala Subotica
12.9.2011.
Mala Subotica 
13.9.2011.
Mala Subotica 
14.9.2011.Mala Subotica 
15.9.2011.
Mala Subotica 
16.9.2011.
Zaostala domaćinstva

Deratizaciju će provoditi sljedeći djelatnici:
1. Velimir Slaviček, vet. teh.
2. Berislav Kovačević, vet. teh.
3. Jurica Makar, sanit. teh.
4. Nevenka Pianec, sanit. teh.
5. Anita Varga, sanit. ing.