R A S P I S

za općinski turnir u šahu –  Mala Subotica 2018.god.

dana 16.12.2018.

Organizator:  

ŠK „DINAMO“ PALOVEC

 

Pokrovitelj:  

OPĆINA MALA SUBOTICA

 

Mjesto i datum:  

 

Restoran „FORTUNA“ Mala Subotica; 16.12.2018. (nedjelja u 10,00 sati)

 

Natjecanja: A turnir             – otvoreno pojedinačno seniorsko prvenstvo Male Subotice

B turnir             – ekipno kadetsko prvenstvo Male Subotice

 

Pravo sudjelovanja:  

 

 

 

za A turnir        – svi igrači iz zemlje i inozemstva

za B turnir        – svi igrači iz zemlje i inozemstva koji do 01.01.2018. godine

                             nisu navršili 16 godina

                           – ekipu čine 4 igrača + 1 rezerva

 

Tempo igre:  

10 minuta po igraču za čitavu partiju

 

Sustav natjecanja:  

 

A turnir               – švicarski sustav u 7 kola

B turnir               – švicarski sustav u 7 kola

 

Nagrade:  

 

 

A turnir                – pehari za 1., 2. i 3. mjesto

B turnir                – medalje za 1., 2. i 3. mjesto

                              – također i medalje za sve ostale kadete

 

Prijava Za A i B turnir na dan odigravanja do 9,45 sati

 

organizatoru: Dragutin Srnec, tel 040-639-022,

                         meil: dragutin.srnec@gmail.com

 

ili glavnom sucu: Saša Stanković

                          meil: sasa.stankovic1@ck.t-com.hr

 

Kotizacija:  

 

za A turnir          – 40,00 kuna

za B turnir          – 30,00 kuna

 

Ručak:  

-za svakog natjecatelja u cijenu kotizacije uračunat je ručak.

 

Obaveze natjecatelja: -svaki natjecatelj obavezan je donijeti sa sobom digitalni šahovski sat

-radi nabave dovoljnog broja medalja (za kadete) molimo vas da prijavite

 svoje sudjelovanje do 13.12.2018. organizatoru

Ostale informacije:

 

DRAGUTIN SRNEC                            tel: 040-639-022,

SLAĐANA CIRKVENČIĆ                    mob. 099-594-1046

ili na meil:                                          cirkvencic.sladana@gmail.com