Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrila je projekt Općini Mala Subotica u vrijednosti od 280.000,00 kn. Projekt je prijavljen na ” Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima za 2018. godinu”

Načelnik Općine, Valentino Škvorc, 17.7.2018. godine potpisao je Ugovor o sufinanciranju. Dobiveni iznos predviđen je za Projektnu dokumentaciju te za vanjsko uređenje okoliša te za nabavu novih igrala Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica za koje će se raspisati javna nabava.