Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisao je u svibnju 2021. godine Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Općina Mala Subotica je kao osnivač na navedeni Javni poziv prijavila Dječji vrtić “Potočnica” te tražila iznos potpore od 220.000,00 kuna koja je u cijelosti odobrena.

Navedena sredstva iskoristiti će se za financiranje plaća odgojitelja, podmirenje režijskih troškova, troškova prehrane, dezinfekcijskih sredstava i sl. Ova će potpora omogućiti oslobađanje roditelja od plaćanja za usluge vrtića u rujnu 2021. godine. 

U 2021. godini Općina Mala Subotica je Dječji vrtić “Potočnica” prijavila na tri Javna poziva koji su u potpunosti odobreni  – dogradnja dječjeg igrališta i izgradnja nadstrešnice, nabave informatičke opreme za provođenje e-upisa te za potporu i održavanje predškolske djelatnosti. Ukupna vrijednost projekata iznosi gotovo 450.000,00 kuna.