Županijsko izborno povjerenstvo u Međimurskoj županiji objavljuje

O G L A S

o biračkim mjestima koja su određena za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji – 05. 05. 2019. godine, i to:

 – za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika ruske i srpske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji,

– za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu

– za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće,

– za članove vijeća romske nacionalne manjine u općinama Kotoriba, Nedelišće, Mala Subotica, Orehovica, Podturen i Pribislavec.

 

Za područje Međimurske županije određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. Za područje Grada Čakovca, Grada Preloga te općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec određuju se:

  • – biračko mjesto broj 1. u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, Varaždinska 2, koje obuhvaća birače romske, albanske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naselju Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Totovec
  • – biračko mjesto broj 2. u prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, koje obuhvaća birače romske, albanske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Štefanec i Žiškovec,
  •  – biračko mjesto broj 3. u zgradi Međimurske županije – restoran, Ruđera Boškovića 2, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Prelogu, te općinama: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec

2.Za područje Grada Mursko Središće, određuje se biračko mjesto broj 1. u Murskom Središću, u romskom naselju Sitnice – prostorije Udruge mladih Roma, Sitnice 33, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Mursko Središće.

3. Za područje Općine Kotoriba, određuje se biračko mjesto broj 1. u Kotoribi u vijećnici Općine Kotoriba, I. kat, Kolodvorska 4, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Kotoriba.

4. Za područje Općine Mala Subotica određuju se:

  • – biračko mjesto broj 1. u prostorijama Područne škole Držimurec-Strelec, Držimurec 131, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima: Držimurec, Piškorovec i Strelec
  • – biračko mjesto broj 2. u prostorijama Doma kulture Mala Subotica, Glavna  29, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine u naseljima Mala Subotica, Palovec i Sveti Križ.

5. Za područje Općine Nedelišće određuju se:

  • –  biračko mjesto broj 1. u naselju Parag – društvene prostorije u kontejneru, Parag, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima Parag i Trnovec
  • – biračko mjesto broj 2. u Nedelišću, Maršala Tita 60 – prostorije Turističke zajednice Općine Nedelišće, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima: Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec

6. Za područje Općine Orehovica određuje se biračko mjesto broj 1. u Orehovici u dvorani kod bivše zgrade Osnovne škole Orehovica, Ulica Zrinskih 40, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Orehovica.

7. Za područje Općine Podturen određuje se biračko mjesto broj 1. u Podturnu u prostorijama Društvenog doma Podturen, Ulica Ivana Grščića 5, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Podturen.

8. Za područje Općine Pribislavec određuje se biračko mjesto broj 1. u Pribislavcu u zgradi Društvenog doma – velika sala B, ulica Braće Radića 47, koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Pribislavec.

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Oglas u cijelosti možete pročitati  OVDJE.