Dana 25.srpnja 2013.godine održana je 11.sjednica Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ.

Donesena je Odluka o osnivanju Kreativne udruge «Svetokriščani» te je definiran cilj i djelatnost Udruge. Izabrani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge. Podijeljena su zaduženja za organizaciju Seoskih igara.

O detaljima sa sjednice može se pročitati u Zapisniku sa sjednice koji se nalazi na linku Zapisnici VMO – Sveti Križ ili klikom na ZAPISNIK .