Dana 19.travnja 2012. godine održana je 4.sjednica Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ. Donesena je odluka o određivanju prostora za postavljanje kontejnera za selektirani otpad kod prodavaonice Metss-a te odluka o održavanju i korištenju prostora oko jezera Mičigen. Raspravilo se o naplati komunalne naknade i drugim pitanjima. O detaljima sa sjednice može se pročitati u Zapisniku sa sjednice koji se nalazi na linku Zapisnici-Mjesni odbor Sveti Križ ili klikom ovdje