5. sjednica Općinskog vijeća održana je 21. prosinca 2017. godine.
U prilogu donosimo izvod iz zapisnika te usvojene odluke.

Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća_

 

II. Rebalans proračuna 2017

2. izmjene Plana razvojnih programa za 2017

II. izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2017. godini

II. izmjene i dopune Programa financiranja udruga u 2017. godini

II. izmjene i dopune Programa gradnje kom. infr. za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

 

Proračun 2018

Plan razvojnih programa 2018

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Program financiranja udruga u 2018. godini

Program gradnje kom. infr. za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2018. godini

 

Analiza zaštite i spašavanja za 2017. Općine Mala Subotica

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Mala Subotica za 2018. godinu

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2018. GODINU

Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica

Odluka o izradi V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica

Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika 2017