Treća sjednica Općinskog vijeća održana je 30. kolovoza 2017. godine.
U prilogu donosimo izvod iz zapisnika te usvojene odluke.

Izvod iz zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture

Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini

Odluka o imenovanju potpisnika financijskih dokumenata 2017

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za zaštitu potrošača Općine Mala Subotica

Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise

Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća

Odluka o usvajanju III ID UPU ZONE PODUZETNIŠTVA Mala Subotica

Polugodišnje Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017