REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 007-03/21-01/2

URBROJ: 2109/10 -03-21-23

Mala Subotica, 15.03.2021. godine

Na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/16) ovlašteni službenik donosi

ODLUKU O REZULTATIMA ADMINISTRATIVNE PROVJERE PRIJAVA

I.

Na temelju članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/16), i provedenog postupka administrativne provjere zaprimljenih prijava na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2021. godinu utvrđeno je da se u daljnju proceduru na stručno ocjenjivanje upućuju prijavitelji sa sljedećim prijavljenim programima:

R.br.PodnositeljAdresaOIBNaziv projekta
1.Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja ČakovecV. Nazora 16, Mihovljan, 40000 Čakovec35773342362Pokreni se 2. dio !
2.Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranjaTravnik 14
40000 Čakovec
87357284966Kontinent ili more, u čemu su različite zore?
3.Društvo potrošača MeđimurjaVukanovec 60
40306 Macinec
69981150138Trošilica info 2021
4.Društvo potrošača MeđimurjaVukanovec 60
40306 Macinec
69981150138Info centar potrošača
5.Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranjaTravnik 14
40000 Čakovec
87357284966Vodič za uzgoj povrća
6.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica Mala SuboticaMatice hrvatske 1
40000 Čakovec
36999997398Sportskom rekreacijom, izletima i druženjima hodočašćima i sudjelovanjima u manifestacijama u Općini poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi
7.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica PalovecMatice hrvatske 1
40000 Čakovec
36999997398Sportskom rekreacijom, izletima i druženjima hodočašćima i sudjelovanjima u manifestacijama u Općini poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi
8.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Godišnji koncert
9.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Popravak instrumenata
10.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Nabava ormara za uniforme i police za note
11.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Nabavka instrumenata
12.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Nabavka i nadopuna uniformi
13.Ekološka udruga Vrba JurčevecTomaša Goričanca 15
40321 Mala Subotica
88420096554Uređenje terase
14.Ekološka udruga Sveti Rok BenkovecBenkovec 57
40321 Mala Subotica
09733988476Unutarnje uređenje novog prostora udruge
15.Ekološka udruga Sveti Rok BenkovecBenkovec 57
40321 Mala Subotica
09733988476Hortikulturno uređenje vanjskog prostora na parceli udruge
16.Media startGlavna 29a
40321 Mala Subotica
33282982395Razvoj medijske kulture u Općini Mala Subotica
17.Lovačko društvo “Prepelica” Mala SuboticaČakovečka 73, Palovec
40321 Mala Subotica
27886889307Nabava traktora
18.Hrvatska šenštatska obiteljZorana Šegovića 2, 40321 Mala Subotica87107726691Vjerski susreti 2021 godini
19.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županijeDr. A. Starčevića 1, p.p. 18
40000 Čakovec
50799377134Pružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim osobama i teško pokretnim osobama s područja općine Mala Subotica
20.Udruga Sklonište dobroteVukanovec 53, Vukanovec 40306 Macinec07947688063Zbrinjavanje bolesnih i ozlijeđenih mačaka sa ceste
21.Udruga Sklonište dobroteVukanovec 53, Vukanovec 40306 Macinec07947688063Subvencioniranje kastracije vlasničkih mačaka
22.Udruga ovršniJ.H. Zdelara 7, Mihovljan, 40000 Čakovec17042980387Pomoć ovršenim, blokiranim i deložiranim građanima Općine Mala Subotica
23.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Obilježavanje 25 godina djelovanja KUU Zvon
24.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Godišnji koncerti KUU Zvon
25.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
6305421168820. smotra dječjeg folklornog stvaralaštva
26.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Mažoretkinje Male Subotice – plesom i nastupima do dječjih osmijeha
27.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Općine Mala SuboticaGlavna 31
40321 Mala Subotica
96703924639Nabava uniformi, kapa i majica za članove udruge
28.Udruga žena PalovecGlavna 35, Palovec
40321 Mala Subotica
52466388825Afirmacija žena u društvu

II.

Sve prispjele prijave zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica

Viši referent

Stiven Ivković