REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 007-03/20-01/5

URBROJ: 2109/10-03-20-21

Mala Subotica, 12.06.2020. godine

Na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 13/16) ovlašteni službenik donosi

ODLUKU O REZULTATIMA ADMINISTRATIVNE PROVJERE PRIJAVA

I.

Na temelju članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 13/16), i provedenog postupka administrativne provjere zaprimljenih prijava na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2020. godinu utvrđeno je da se u daljnju proceduru na stručno ocjenjivanje upućuju prijavitelji sa sljedećim prijavljenim programima:

R.br.PodnositeljAdresaOIBNaziv projekta
1.Udruga slijepih Međimurske županijeKralja Tomislava 34
40000 Čakovec
32415476565Izađimo iz mraka
2.Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranjaTravnik 14
40000 Čakovec
87357284966Tajne priče Zmajčeka Pozojčeka
3.Društvo potrošača MeđimurjaVukanovec 60
40306 Macinec
69981150138Trošilica INFO 2020
4.Društvo potrošača MeđimurjaVukanovec 60
40306 Macinec
69981150138Međimurski info centar potrošača 2020
5.Lovačko društvo “Prepelica” Mala SuboticaČakovečka 73, Palovec
40321 Mala Subotica
27886889307Izrada i montaža drvene podkonstrukcije
6.Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja ČakovecV. Nazora 16, Mihovljan, 40000 Čakovec35773342362Edukacijom do zdravlja
7.Glazbeni centar PapandopulineGundulićeva 37 10000 Zagreb02952816979Besplatni glazbeni seminar za djecu i mlade
8.Ekološka udruga Vrba JurčevecTomaša Goričanca 15
40321 Mala Subotica
88420096554Uređenje poda u prostoriji udruge
9.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županijeDr. A. Starčevića 1, p.p. 18
40000 Čakovec
50799377134Pružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim osobama i teško pokretnim osobama s područja Općine Mala Subotica
10.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Općine Mala SuboticaGlavna 31
40321 Mala Subotica
96703924639Nabava uniformi za dostojno obilježavanje prigodnih blagdana u RH
11.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica PalovecMatice hrvatske 1
40000 Čakovec
36999997398Sretniji, kvalitetniji i bolji život ljudi treće životne dobi
12.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica Mala SuboticaMatice hrvatske 1
40000 Čakovec
36999997398Sretniji, kvalitetniji i bolji život ljudi treće životne dobi
13.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
6305421168820. Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva
14.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Godišnji koncerti KUU Zvon
15.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Popravak tamburaških instrumenata i nabava bunjevačke nošnje
16.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaAlojzija Stepinca 63
40321 Mala Subotica
63054211688Mažoretkinje Male Subotice – predstavljanje plesnog umijeća na manifestacijama lokalne, regionalne i nacionalne razine
17.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Nabava instrumenata
18.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Božićno-novogodišnji koncert
19.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Nadopuna uniformi
20.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGlavna 29
40321 Mala Subotica
31849855821Uređenje prostorija Puhačkog orkestra
21.Udruga žena PalovecGlavna 35, Palovec
40321 Mala Subotica
52466388825Afirmacija i uključivanje žena u društvena događanja
22.Media startGlavna 29a
40321 Mala Subotica
33282982395Razvoj medijske kulture u Općini Mala Subotica
23.Udruga Sklonište dobroteVukanovec 53, Vukanovec 40306 Macinec07947688063Subvencioniranje kastracije vlasničkih mačaka
24.Ekološka udruga Sveti Rok BenkovecBenkovec 57
40321 Mala Subotica
09733988476Priključak električne energije za objekat udruge

II.

Sve prispjele prijave zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica

Viši referent

Stiven Ivković