Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine usvojilo je Odluku o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave kojom se reguliraju ugovorni odnosi za nabavu robe i usluga te za provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (jednostavna nabava), za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Odluka je objavljena na http://www.opcina-mala-subotica.hr/javna-nabava-opcine-mala-subotica/ a može se preuzeti i ovdje: ODLUKA O PRAVILIMA, POSTUPCIMA I NAČINU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE 2017