REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 007-03/21-01/2

URBROJ: 2109/10-03-21-26
Mala Subotica, 08.04.2021. godine

Na temelju članka 6. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/16) općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 08.04.2021. godine donosi

O D L U K U

O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U 2021. GODINI

I.

Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2020. godinu odobrava se sufinanciranje programa i projekata udruga u 2020. godini kako slijedi:

R.br.PodnositeljNaziv projektaUkupna vrijednost projekta (kn)Zatraženi iznos financiranja (kn)Odobreni iznos financiranja (kn)
1.Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja ČakovecPokreni se 2. dio !18.000,003.000,001.000,00
2.Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranjaKontinent ili more, u čemu su različite zore?12.200,001.000,001.000,00
3.Društvo potrošača MeđimurjaTrošilica info 202140.000,002.000,001.000,00
4.Društvo potrošača MeđimurjaInfo centar potrošača280.000,0012.000,002.000,00
5.Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranjaVodič za uzgoj povrća30.755,004.855,001.000,00
6.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica Mala SuboticaSportskom rekreacijom, izletima i druženjima hodočašćima i sudjelovanjima u manifestacijama u Općini poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi28.000,006.000,004.000,00
7.Matica umirovljenika Međimurske županije; Podružnica PalovecSportskom rekreacijom, izletima i druženjima hodočašćima i sudjelovanjima u manifestacijama u Općini poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi38.000,006.000,004.000,00
8.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaGodišnji koncert3.000,002.500,002.000,00
9.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaPopravak instrumenata6.500,006.000,006.000,00
10.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaNabava ormara za uniforme i police za note10.000,009.000,006.000,00
11.Puhački orkestar Općine Mala SuboticaNabavka i nadopuna uniformi6.500,006.000,006.000,00
12.Ekološka udruga Vrba JurčevecUređenje terase15.800,0015.000,0014.000,00
13.Ekološka udruga Sveti Rok BenkovecUnutarnje uređenje novog prostora udruge18.000,0015.000,0011.000,00
14.Ekološka udruga Sveti Rok BenkovecHortikulturno uređenje vanjskog prostora na parceli udruge8.000,007.000,003.000,00
15.Media startRazvoj medijske kulture u Općini Mala Subotica22.550,0015.000,0015.000,00
16.Lovačko društvo “Prepelica” Mala SuboticaNabava traktora45.000,0020.000,0018.000,00
17.Hrvatska šenštatska obiteljVjerski susreti 2021 godini81.000,0020.000,0010.000,00
18.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županijePružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim osobama i teško pokretnim osobama s područja općine Mala Subotica17.010,004.000,001.000,00
19.Udruga Sklonište dobroteZbrinjavanje bolesnih i ozlijeđenih mačaka sa ceste76.750,003.000,001.000,00
20.Udruga Sklonište dobroteSubvencioniranje kastracije vlasničkih mačaka79.450,005.000,001.000,00
21.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaObilježavanje 25 godina djelovanja KUU Zvon64.340,0020.000,0010.000,00
22.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaGodišnji koncerti KUU Zvon38.610,0020.000,0015.000,00
23.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala Subotica20. smotra dječjeg folklornog stvaralaštva17.200,005.000,005.000,00
24.Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala SuboticaMažoretkinje Male Subotice – plesom i nastupima do dječjih osmijeha28.980,0010.000,0010.000,00
25.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Općine Mala SuboticaNabava uniformi, kapa i majica za članove udruge7.000,006.000,006.000,00
26.Udruga žena PalovecAfirmacija žena u društvu7.900,007.000,006.000,00
UKUPNO1.000.545,00230.355,00160.000,00

II.

Temeljem ove odluke sa udrugama kojima su odobrena sredstva sufinanciranja sklopit će se ugovori, posebno za svaki prijavljeni projekt/program.

Svaka udruga kojoj nije odobreno sufinanciranje u traženoj visini dužna je dostaviti revidirani proračun projekta prilikom potpisa ugovora.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.